Hướng dẫn cách đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux đơn giản

“Ai có thể chỉ cho tôi cách làm thế nào để đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux được không?” câu hỏi của một bạn đọc đã comment trên blog. Vậy thì chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đó nhé.

OneDrive là dịch vụ lưu trữ dựa trên đám mây của Microsoft. Mặc dù nó hoàn toàn phù hợp với nền tảng Windows, nhưng OneDrive cũng sẽ kết nối với các máy chạy trên nền tảng Linux rất dễ dàng. Có một số cách để thực hiện điều này. Làm theo hướng dẫn  đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux bên dưới đây nào.

Hướng dẫn cách đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux đơn giản 1

Hướng dẫn đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux

Bạn nhớ là phải bắt đầu từng bước, từng bước một nha.

Cài đặt Onedrive

Onedrive là ứng dụng khách dựa trên CLI, cho phép người dùng đồng bộ nhanh chóng và dễ dàng với OneDrive.

Để cài đặt Onedrive, trước tiên, cần cài đặt một số dependency và thiết lập git. Đi đến Terminal và nhập một trong những lệnh sau đây.

Đối với Ubuntu

sudo apt install libcurl4-openssl-dev git
sudo apt install libsqlite3-dev

Nếu đang sử dụng Ubuntu 18.04 trở lên, hãy sử dụng snap để cài đặt dmd:

sudo snap install --classic dmd && sudo snap install --classic dub

Nếu không, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo wget http://master.dl.sourceforge.net/project/d-apt/files/d-apt.list -O /etc/apt/sources.list.d/d-apt.list
sudo apt-get update && sudo apt-get -y --allow-unauthenticated install --reinstall d-apt-keyring
sudo apt-get update && sudo apt-get install dmd-compiler dub

Đối với Fedora

sudo yum install libcurl-devel git
sudo yum install sqlite-devel
curl -fsS https://dlang.org/install.sh | bash -s dmd

 

Đối với Arch Linux

sudo pacman -S curl sqlite dlang git

Cài đặt

Sau khi cài đặt các dependency, tìm nạp các file bằng git:

git clone https://github.com/skilion/onedrive.git

Biên dịch và cài đặt nó:

cd onedrive
make
sudo make install

Sau khi thực hiện điều này, bây giờ người dùng cần ủy quyền Onedrive với Microsoft để nó có thể truy cập vào tài khoản. Chỉ cần nhập thông tin sau vào Terminal:

onedrive

Và người dùng sẽ được nhắc truy cập URL để nhận ủy quyền.

Hướng dẫn cách đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux đơn giản 2

Đăng nhập vào tài khoản OneDrive và cấp quyền cho ứng dụng truy cập vào tài khoản.

Hướng dẫn cách đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux đơn giản 3

Một khi điều này được thực hiện, một trang trắng trống sẽ xuất hiện. Sao chép URL và dán nó vào Terminal tại dấu nhắc lệnh.

Hướng dẫn cách đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux đơn giản 4

Onedrive sẽ bắt đầu tải tất cả các file trên đám mây vào thư mục cục bộ.

Cấu hình

Người dùng có thể tìm thấy file “config” tại thư mục “onedrive git”. Để kích hoạt nó, hãy di chuyển nó vào thư mục “~/.config/onedrive/”.

mkdir -p ~/.config/onedrive
cp ~/onedrive/config ~/ .config/onedrive/config

Mở file “config”. Có hai tùy chọn cấu hình là: “sync_dir” và “skip_files”.

– sync_dir: Vị trí lưu trữ các file OneDrive. Tất cả các file được đặt trong hoặc xóa khỏi thư mục này sẽ được đồng bộ với đám mây.
– skip_files: Loại file (hoặc mẫu file) không được đồng bộ.

Sau khi đã thực hiện các thay đổi, hãy lưu và khởi động lại Onedrive.

Đồng bộ có chọn lọc

Nếu thích sử dụng tính năng đồng bộ có chọn lọc hơn là đồng bộ toàn bộ thư mục OneDrive, người dùng có thể tạo một file có tên là “sync_list” và đặt nó vào thư mục “~/.config/onedrive”. Bên trong file thêm đường dẫn tương đối (từ thư mục OneDrive được đồng bộ) vào các file hoặc thư mục muốn đồng bộ.

Khởi động Onedrive khi đăng nhập

Theo mặc định, Onedrive không khởi động khi người dùng đăng nhập. Để làm cho nó tự động chạy khi đăng nhập, người dùng có thể sử dụng systemd:

sudo systemctl --user enable onedrive
sudo systemctl --user start onedrive

 

Hoặc chỉ cần thêm Onedrive vào ứng dụng khởi động. Bây giờ OneDrive sẽ đồng bộ với hệ thống Linux.

Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong cách đồng bộ Microsoft OneDrive với Linux đơn giản dễ thực hiện nhất. Mời bạn đọc thực hành ngay để thấy hiệu quả nhé.

Nguồn bài tham khảo: quantrimang