Hướng dẫn 10 cách dùng lệnh Grep trong Linux hay nhất 2021

Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn 10 cách dùng lệnh Grep trong Linux hay nhất và cực kỳ hữ ích để áp dụng trên Linux. Cùng theo dõi bài viết để biết thêm chi tiết nhé.


Tìm hiểu một câu lệnh cực kì hữu ích và mạnh mẽ, đó là lệnh Grep trong Linux. Grep Linux có chức là tìm kiếm chuỗi cho trước ở trong file.

Hướng dẫn 10 cách dùng lệnh Grep trong Linux hay nhất 2021

Grep sẽ có sẵn trên các bản phân phối của Linux. Nếu máy bạn chưa có bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get install grep

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những ví dụ thực tế để các bạn có thể hiểu rõ hơn nào.

1. Grep Linux: tìm kiếm chuỗi ở trong file

Đây là lệnh cơ bản nhất và cũng thường được sử dụng nhất khi ta muốn tìm kiếm một chuỗi trong một file bất kì.

grep "learn linux" learn.txt

Trong ví dụ này ta tìm kiếm chuỗi “learn linux” ở trong file learn.txt

Kết quả sẽ hiển thị ngay trên màn hình terminal theo dòng nào có chứa chuỗi “learn linux” ở trong file. Và dòng này sẽ được highlight.

2. Grep Linux: Tìm kiếm không phân chữ hoa / thường

Trong một số trường hợp chúng ta muốn kiểm tra trong file liệu có chuỗi mà chúng ta cần tìm hay không , mà không phân biệt hoa thường thì chúng ta sử dụng thêm options -i.

grep -i "learn linux"

Trong ví dụ này thì chuỗi “LEARN LINUX” ở trong file cũng sẽ được tìm thấy. Vì nó không phân biệt hoa thường nữa.

3. Grep Linux: Tìm kiếm chuỗi trong nhiều file

Ví dụ như chúng ta muốn tìm kiếm chuỗi “learn linux” nhưng ta ko nhớ rõ tên của file đó, mà ta chỉ nó file đó có đuôi là .txt.

Vậy ta sẽ tìm kiếm tất cả file bằng cách sau.

grep "learn linux" *.txt

# kí tự * ở đây có nghĩa là bất kì file nào có đuôi là .txt sẽ đều được tìm kiếm.

4. Grep Linux: đếm số lần xuất hiện của chuỗi trong file

Ví dụ như ta có một file test.txt như sau.

unix is great os. unix is opensource. unix is free os

Bây giờ chúng ta muốn đếm số lần xuất hiện của chuỗi “unix” có trong file. Ta thực hiện như sau.

cat test.txt | grep -c "unix"

Kết quả sẽ trả về cho chúng ta là 3 trên màn hình terminal.

5. Grep Linux: Tìm kiếm chuỗi trong tất cả các thư mục

Nếu bạn muốn tìm kiếm chuỗi trong một thư mục hiện tại , và nó có rất nhiều thư mục con ở trong đó thì cách tốt nhất để tìm kiếm không bị thiếu thư mục nào là chúng ta sử dụng options -r.

grep -r "learn linux"

6. Grep Linux: tìm kiếm ngược

Chúng ta có thể sử dụng grep để tìm kiếm tất cả những dòng không chứa chuỗi mà chúng ta muốn tìm kiếm.

grep -v "learn linux" learn.txt

Kết quả sẽ trả về cho chúng ta những dòng không chứa chuỗi “learn linux” trong file learn.txt

7. Grep Linux: Tìm kiếm chính xác chuỗi xuất hiện trong file

Để tìm kiếm chính xác chữ mình muốn tìm trong file thì chúng ta sử dụng options -w có trong lệnh grep.

Sự khác nhau khi chúng ta sử dụng -w và không sử dụng -w đó là, nếu không sử dụng -w thì lệnh grep sẽ tìm kiếm tất cả những dòng có chứa chuỗi mà chúng ta tìm kiếm.

grep -w "linux" learn.txt

Kết quả sẽ hiển thị ra dòng có chứa chính xác chuỗi ra màn hình terminal .

8. Grep Linux: Hiển thị số thứ tự từng dòng của kết quả

Đôi khi chúng ta sẽ muốn biết kết quả của chuỗi mà chúng ta tìm thấy nằm ở dòng thứ mấy trong file.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sử dụng lệnh grep với options -n.

grep -n "learn" linux.txt

9. Grep Linux: Hiển thị ra danh sách các file có chứa chuỗi cần tìm kiếm

Ví dụ như chúng ta đang ở trong một có rất nhiều file , mà bây giờ chúng ta muốn tìm kiếm liệu file nào có chứa chuỗi “learn linux” ?? Thi chúng ta sử dụng lệnh grep với options -l sẽ giúp chúng ta liệt kê ra các file có chứa chuỗi “learn linux”.

grep -l "learn linux" *

10. Grep Linux: Giới hạn số dòng output của lệnh grep

Trong một số trường hợp output của lệnh grep mà chúng ta sử có quá nhiều , thì chúng ta muốn giới hạn số dòng mình muốn nhìn thấy thì thực hiện như nào?

Chúng ta sẽ sử dụng options -m có trong lệnh grep.

grep -m2 "learn linux" learn.txt

# 2 có nghĩa là số dòng mà bạn muốn nhìn thấy

Trên đây là 10 cách sử dụng lệnh grep cơ bản trong Linux vô cùng hữu ích cho bạn tham khảo. Nếu có thắc mắc gì thì hãy comment ngay bên dưới bài viết nhé.